Viktorija Portere

Sertificēts Mediators, zvērināts advokāts, sertificēts psihologs

Kopš 1997.gada darbojos kā zvērināta advokāte, mediatore un specializējos civillietās, ģimenes lietās, mantojuma lietās, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un iegūšanas lietās, lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, uzņēmējdarbības jautājumos.

Mana pieredze rāda, ka labākais veids kā atrisināt domstarpības ir atvērtais dialogs starp tajā iesaistītām personām, tas ļauj ātri, konstruktīvi risināt jautājumus. Sarunas ir balstītas uz vispārēji atzītiem sadarbības principiem:

  • Sadarbība
  • Savstarpēja cieņa
  • Piedošana

Uzskatu , ka pirms griezties tiesā , vai pirms lai ļautu kādai trešais personai lemt par man svarīgām lietām , ir vērt pamēģināt jautājumu atrisināt pašu spēkiem, lai lēmums ir paša pieņemts un lai to ir velme izpildīt.

Mediators ir sarunu vidutājs, kas konstruktīvi vada sarunu, lai abas puses ir sadzirdētas, saprastas un iespējami rastos abiem pieņemams risinājums. Sarunas ir konfidenciālas un virzītas uz individuālu pieeju katram konkrētajam gadījumam.

 

* MEDIATORA SERTIFIKĀTS NR. 14/5-2019;

* Tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds (izglītības kods- 453800) civiltiesību apakšnozarē ;

* Integrierte Mediation (Vācija) & Integrētā Mediācija (Latvija) divu zvaigžņu mediatora sertifikāts;

* Augstākās profesionālās izglītības diploms par ekonomista kvalifikāciju grāmatvedībā;  

* Praktiskā psihologa sertifikāts „International Correspondence course” ( izglītības iestādes

reģ.nr. 3460800020).

 

Integrierte Mediation CertificateIntegrierte Mediation Certificate 2Adlerian Society CertificatePsychological-Counseling-small aplieciba CAP

Viktorija Portere

Viktorija Portere

Sertificēts Mediators,
 
zvērināts advokāts,
 
sertificēts psihologs

Mob. tālr. +371 29221053

Save

Save

LĪDZDALĪBA
ORGANIZĀCIJĀS:

Raksti