Lekcijas

 

Iespējams pieteikt semināru mediācijas pamatu apgūšanai:

Uzņēmumiem
Organizācijām
Interešu grupām
Individuāli

                        Viktorijas Porteres pedagoga privātprakses lekcijas :

 

"Mediācijas prasmju un kompetenču pilnveide" - 280 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 19-363

 

"Mediatora garīgā veselība un profesionālā darbība" - 16 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 18-240

 

"Juridiskais ietvars mediācijā" - 60 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 18-68

 

"Dialoga izpratne un apzinātas personības veidošana" - 250 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 18-16

 

  • Lekcijas ir iespējams noklausīties individuāli vai grupās.

 

  • Lekciju norises vietas Jāņu ielā 4, Ikšķile vai pēc vienošanās

 

  • Pēc lekcijas noklausīšanās un individuālo darbu sekmīgas izpildes tiek izsniegts sertifikāts

 

Pēc vienošanās ir iespējamas arī citas lekciju tēmas,   darba un atbalsta grupas

 

"Tālākizglītības centrs Dialoga māksla"  piedāvātās lekcijas un semināri: www.mediacija.aikp.lv

ikp-logo-nosaukums small

Viktorija Portere

Viktorija Portere

Mediators,
 
zvērināts advokāts,
 
sertificēts psihologs

Mob. tālr. +371 29221053

Save

Save

LĪDZDALĪBA
ORGANIZĀCIJĀS:

Raksti