Lekcijas

 

Iespējams pieteikt semināru mediācijas pamatu apgūšanai:

Uzņēmumiem
Organizācijām
Interešu grupām
Individuāli

                        Viktorijas Porteres pedagoga privātprakses lekcijas :

 

"Mediācijas prasmju un kompetenču pilnveide" - 280 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 19-363

 

pieteikties tuvākajiem kursiem: 

 

pamatkurss :

https://nlp.lv/kurss/jaunums-mediatoru-apmacibas-pamatkurss-pieauguso-neformalas-izglitibas-programma-1x-menesi-sestdiena-un-svetdiena/ 

 

padziļinātais kurss:

https://nlp.lv/kurss/mediatoru-kompetences-padzilinatais-kurss-2-kurss-8-moduli-150-e-par-moduli/ 

 

"Mediatora garīgā veselība un profesionālā darbība" - 16 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 18-240

 

"Juridiskais ietvars mediācijā" - 60 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 18-68

 

"Dialoga izpratne un apzinātas personības veidošana" - 250 akadēmiskās stundas

IKVD sertifikāta nr. 18-16

 

 • Lekcijas ir iespējams noklausīties individuāli vai grupās.

 

 • Lekciju norises vietas Jāņu ielā 4, Ikšķile vai pēc vienošanās Rīgā, Jelgavā.

 

 • Pēc lekcijas noklausīšanās un individuālo darbu sekmīgas izpildes tiek izsniegts sertifikāts

 

Pēc vienošanās ir iespējamas arī citas lekciju tēmas,   darba un atbalsta grupas

 

 

 

Ir iespēja pieteikties mediatoru kompetenču mācību kursam (120 ak.stundas) tiešsaistē – 20 reizes 3 stundu nodarbības. Kursa nodarbību diena pirmdienas vai otrdienas vakari, vai pēc vienošanās ar grupu.

Kursa saturs: teorija, lomu spēles, praktiskie vingrinājumi, pastāvīgais darbs, literatūras studēšana un rakstisks gala darbs. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas tiek izsniegts apliecinājums.

Kurss ir sertificēts IKVD nr. 19-363

Nodarbības tiks uzsāktas pēc grupas nokomplektēšanas- vismaz 3 cilvēki, maksimums 9 cilvēki.

Apmācības ir iespējamas latviešu un krievu valodā, kursa materiāli ir latviešu valodā.

Kursa cena 400 EUR

 

Atbalsta programma pusaudžu vecākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi (CAP)

Pusaudzis. Vienu brīdi viņš jūtas gana pieaudzis un neatkarīgs, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, bet citā brīdī ir apjucis, nepārliecināts un vēlas saņemt vecāku atbalstu. Šis apmācību kurss sniedz vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā (aptuveni 10 līdz 16 gadi) ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā veidot veiksmīgu sadarbību ar bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem.

 

CAP programmas tēmas :

Pusaudžu vecumposma raksturojums, tiesības, pienākumi un neatkarības veicināšana;

Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija

Veselīgs dzīvesveids

Pusaudžu seksualitāte

Pusaudžu sociālā kompetence

Emociju pašregulācija

Rūpes par sevi

Disciplinēšana

Dzīves prasmes.

Kursa laikā saņemsiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

 • Pusaudzis vairs nav mazs bērns, taču arī ne pieaudzis. Ko atļaut un ko nē? Kādā veidā noteikt robežas, ja agrākās metodes vairs nestrādā?

 • Vēlos, lai man ar pusaudzi būtu labas, emocionāli tuvas attiecības. Kā ar pusaudzi sarunāties? Kā izteikt kritiku, nesabojājot attiecības?

 • Pusaudzim nav draugu vai ir sarežģītas attiecības ar vienaudžiem. Vai un kā es varu viņu atbalstīt?

 • Pusaudzis tik daudz ko grib darīt atšķirīgi no mums, vecākiem, bieži ir opozīcijā, protestē. Cik daudz protestēt ir normāli?

 • Pusaudža seksualitāte. Kāda seksuālā uzvedība ir atbilstoša, kāda nē? Kas ir sekstings? Vai sarunas ar pusaudzi par seksualitāti nepamudinās viņu ātrāk iesaistīties seksuālās attiecībās?

 • Pusaudzis ir noslēgts un es nezinu, kā viņš jūtas. Ko darīt, ja neesam pieraduši runāt par emocijām?

 • "Uzsprāgstam" mēs visi - gan pusaudzis, gan vecāki. Kā palīdzēt sev un pusaudzim izpaust emocijas tā, lai nekaitētu ne sev, ne citiem?

 • Kā jūtas pusaudža vecāks? Kā parūpēties par sevi?


Apmācību kursa laikā tiek izmantotas dažādas darba metodes - uzdevumi pāros un grupās, situāciju izspēlēšana, diskusijas, tiek uzdoti arī mājas darbi apgūtā nostiprināšanai, kā arī vecākiem ir iespēja dalīties un dzirdēt citu dalībnieku pieredzi.

Kursa ilgums:10 nodarbības (katra 2,5-3 stundas), 1 reizi nedēļā.

Cena:100 EUR

 

Programma un tās materiāli izstrādāti centrā “Dārdedze”

Nodarbības tiks uzsāktas pēc grupas nokomplektēšanas- vismaz 3 cilvēki, maksimums 6 cilvēki.

Kursa nodarbību diena pirmdienas vai otrdienas vakari, vai pēc vienošanās ar grupu

Norises vieta: Ikšķile, Jāņu ielā 4 vai tiešsaistē ( ZOOM platformā)

Viktorija Portere

Viktorija Portere

Sertificēts Mediators,
 
zvērināts advokāts,
 
sertificēts psihologs

Mob. tālr. +371 29221053

Save

Save

LĪDZDALĪBA
ORGANIZĀCIJĀS:

Raksti

 • Pēdējās publikācijas

   

  1.     Portere, V., & Briede, B. (2023). Functioning of the Model of Constructive Mediation. Rural Environment. Education. Personality., 16(2661–5207), 159–177. DOI: 10.22616/REEP.2023.16.018

  2.     Портере В. (2021) Значение диалога в медиации. IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” lpp.170-175 https://bsa.edu.lv/wp-content/docs/science/book/conference_20211305.pdf

  3.     Портере В. (2021) Акмеология в медиации Internet Scientific Practical Journal ANTHOLOGY OF RUSSIAN PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOLOGY, ст 54-61 https://oppl.ru/up/files/vypuski-antologii/antologiya-spect-vypusk-iun21.pdf

  4.     Portere, V., & Baiba Briede, M. J. ; (2021). The Meaning of Constructivist Approach in Mediation and the Role of the Mediator. ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY, 14, 7–8. DOI: 10.22616/REEP.2021.14.032.

  5.     Portere V. TRAINING IN MEDIATION: APPLICATION ON THE COMMUNICATION MODEL. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6(0), 2021, pp.172–184. DOI: 10.17770/sie2021vol6.634

  6.     Portere, V., & Morevs, V. (2020b). DIALOGUE IS A SIGN OF CONSTRUCTIVENESS IN MEDIATION. RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, 35, 296–302. DOI: 10.22616/rrd.26.2020.04

  7.     Portere, V., & Morevs, V. (2020a). Constructivism in Mediation. In ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY (Vol. 13, pp. 258–265). DOI: 10.22616/REEP.2020.031

  8.     Portere, V., & Briede, B. (2019b). Importance of Dialogue Nature in the Mediator’s Competence. ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY, 12, 146–151. DOI: 10.22616/REEP.2019.018

  9.     Portere, V., & Briede, B. (2019a). Conflict management models in the context of constructivism in mediation. In Research for Rural Development (Vol. 2, pp. 260–267). DOI: 10.22616/rrd.25.2019.078

   

   

   

   

   

   

  Lasīt vairāk