Par mediāciju

Kas var palīdzēt atrisināt konfliktu, domstarpību, strīdu tā lai visas iesaistītās personas ir apmierinātas un ir saglabātas labas attiecības turpmākai sadarbībai? 

Tā ir MEDIĀCIJA!!!

Mediācija ir sadarbības process, kurā sarunas notiek neitrālas personas – mediatora klātbūtnē, kā rezultātā konfliktā iesaistītās puses pašas vienojas par labākajiem konflikta risinājumiem.

 

Mediācijas procesa pamatā

 • brīvprātība
 • konfidencialitāte
 • savstarpēja cieņa
 • pušu līdztiesība
 • procesa pieņemšana
 • mediatora neitralitāte un ne ieinteresētība
 • procedūras caurspīdīgums

 

Mediācijas procesa struktūra:

 1. fāze - Vienošanās par mediācijas procesa noteikumiem un kārtību;
 2. fāze- Katras puses izklāsts par risināmo situāciju ;
 3. fāze- Pušu interešu , velmju un citas būtiskās informācijas noskaidrošana (notiek kopējās sesijās vai individuālās sesijās)
 4. fāze- Prāta vētra par risinājuma variantiem;
 5. fāze- Savstarpēji izdevīgās vienošanās atrašana;
 6. fāze- Vienošanās uzrakstīšana un parakstīšana;

 

Mediācijas priekšrocības ir acīm redzamas, jo te -

 • nav tiesāšanās izdevumu
 • puses var saglabāt darījuma attiecības konflikta risinājuma laikā
 • ir pilnīga konfidencialitāte
 • lēmuma galīgums, jo tas ir brīvprātīgs
 • nav nepieciešama lēmuma piespiedu izpilde

Mediācijas iespējama jebkurā strīda stadijā , kā arī tad, ja strīds atrodas tiesā vai ir jau pieņemts galīgs spriedums.

 

Mediācija ir jauna (atjaunota) iespēja:

vecākiem, bērniem, ģimenes locekļiem, radiniekiem
darba devējiem, darba ņēmējiem
biznesa partneriem
īrniekiem, īpašniekiem, apsaimniekotājiem
ārstiem, slimniekiem
upuriem, pāridarītājiem
Mantiniekiem
Kaimiņiem

 

Mediācijas stili ir:

 1. vispārējā mediācija (generic mediation);
 2. uz vienošanos virzīta mediācija (settlement-driven mediation);
 3. kognitīvi-sistemātiskā mediācija (cognitive-systemic mediation);
 4. transformatīvā mediācija (transformative mediation);
 5. humānistiskā mediācija (humanistic mediation);
 6. naratīvā jeb stāstījuma mediācija (Narrative mediation).

Viktorija Portere

Viktorija Portere

Sertificēts Mediators,
 
zvērināts advokāts,
 
sertificēts psihologs

Mob. tālr. +371 29221053

Save

Save

LĪDZDALĪBA
ORGANIZĀCIJĀS:

Raksti

 • Pēdējās publikācijas

   

  1.     Portere, V., & Briede, B. (2023). Functioning of the Model of Constructive Mediation. Rural Environment. Education. Personality., 16(2661–5207), 159–177. DOI: 10.22616/REEP.2023.16.018

  2.     Портере В. (2021) Значение диалога в медиации. IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” lpp.170-175 https://bsa.edu.lv/wp-content/docs/science/book/conference_20211305.pdf

  3.     Портере В. (2021) Акмеология в медиации Internet Scientific Practical Journal ANTHOLOGY OF RUSSIAN PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOLOGY, ст 54-61 https://oppl.ru/up/files/vypuski-antologii/antologiya-spect-vypusk-iun21.pdf

  4.     Portere, V., & Baiba Briede, M. J. ; (2021). The Meaning of Constructivist Approach in Mediation and the Role of the Mediator. ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY, 14, 7–8. DOI: 10.22616/REEP.2021.14.032.

  5.     Portere V. TRAINING IN MEDIATION: APPLICATION ON THE COMMUNICATION MODEL. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6(0), 2021, pp.172–184. DOI: 10.17770/sie2021vol6.634

  6.     Portere, V., & Morevs, V. (2020b). DIALOGUE IS A SIGN OF CONSTRUCTIVENESS IN MEDIATION. RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, 35, 296–302. DOI: 10.22616/rrd.26.2020.04

  7.     Portere, V., & Morevs, V. (2020a). Constructivism in Mediation. In ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY (Vol. 13, pp. 258–265). DOI: 10.22616/REEP.2020.031

  8.     Portere, V., & Briede, B. (2019b). Importance of Dialogue Nature in the Mediator’s Competence. ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY, 12, 146–151. DOI: 10.22616/REEP.2019.018

  9.     Portere, V., & Briede, B. (2019a). Conflict management models in the context of constructivism in mediation. In Research for Rural Development (Vol. 2, pp. 260–267). DOI: 10.22616/rrd.25.2019.078

   

   

   

   

   

   

  Lasīt vairāk